Zorgboerderijen

DJOY FOR KIDS
Dag-weekend en vakantie opvang voor kinderen met een beperking die betaald word uit PGB gelden
Logeerboerderij
Wij bieden kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsstoornis een fijn en gezellig weekend waardoor de ouders/verzorgers en eventueel andere gezinsleden de mogelijkheid krijgen om even fijn te ontspannen en tot rust te komen. De weekenden zijn van vrijdagavond 19.00 uur tot zondags 17.00 uur. De ouders/verzorgers kunnen deze weekenden bij ons inkopen vanuit het PGB.