Karate

karate kimberly
Website van een 12 jarige Karate Girl
Karatebond
De landelijke organisatie van het karate is ondergebracht bij de Karate-do Bond Nederland (K.B.N.). Dit is de enige overkoepelende karatelandsbond die is erkend door de Nederlandse overheidsinstanties zoals NOC*NSF. Verschillende karatestijlen zoals Kyokushinkai, Shotokan, Wado Ryu, Goju Ryu, Kempo en Shito Ryu zijn in de KBN vertegenwoordigd. De bond telt ongeveer 10.000 leden en verzorgt de opleidingen voor leraren, scheidsrechters en dangraadexaminatoren. Ook het organiseren van regionale, nationale en internationale wedstrijden behoort tot het takenpakket van de KBN. De bond heeft een officieel bondsblad genaamd TAIKO dat 4 maal per jaar verschijnt ten behoeve van elk KBN-lid.
Nihon Sport
De webshop voor jou vechtsport spullen.