Multicultureel

Elfi letselschade
De onderneming voorziet niet-westerse allochtonen in heel Nederland van advies. Elfi letselschade is voort gekomen uit de samenwerking van Stichting Trajectbemiddeling Allochtonen en EM reïntegratie in de urgente vraag naar letselschadespecialisten met de juiste match in de etnische achtergrond. Het unieke aan de onderneming is dat er zonder enige tussenkomst van een tolk, buurman of kind goed gecommuniceerd kan worden met de cliënten binnen een gepaste culturele setting. Uit jarenlange ervaring is gebleken dat een juiste match van het referentiekader van het slachtoffer resulteert in een effectievere claim afhandeling en in een op maat gerichte zorg voor de cliënt. Elfi letselschade werkt met een team die naast Nederlands vaak ook een of meerdere andere niet westerse talen beheersen. Dit zijn vaak talen zoals Russisch, Pools, Bulgaars, Bosnisch, Turks, Arabisch en natuurlijk ook Engels. Door kennis van de taal en het begrijpen van de cultuur van de cliënten wordt er sneller een vertrouwensband gecreëerd. Al deze genoemde kenmerken maken de onderneming heel toegankelijk voor allochtone kandidaten in Nederland. Wij bieden echter meer dan alleen een ervaren en intercultureel team. Cliënten van allochtone afkomst kunnen bij ons terecht om in een vertrouwde omgeving hun verhaal te vertellen. Het doel is ons te ontwikkelen tot een interculturele letselschadeorganisatie in Nederland die enkel de belangen van het slachtoffer behartigt.
STBA intercultureel
Mensen van allochtone afkomst staan voor allerlei uitdagingen in de Nederlandse maatschappij en op de lokale arbeidsmarkt. Een aantal knelpunten die regelmatig voorkomen zijn taalachterstanden, culturele gewenning en onbekendheid met wet- en regelgeving. Op de arbeidsmarkt kunnen de mensen van allochtone afkomst soms een extra steuntje in de rug gebruiken. De stichting Trajectbemiddeling Allochtonen (STBA) is opgericht om assistentie te verlenen aan mensen en organisaties die te maken hebben met problemen van deze aard. Wij geven extra aandacht aan allochtone vrouwen die de arbeidsmarkt willen betreden, omdat dit een kwetsbare groep is. STBA is verder een vraagbaak op het gebied van reintegratievraagstukken en andere onderwerpen die hiermee te maken hebben. STBA is een kenniscentrum voor de hele gemeenschap.